Blog

Nové technologie v oblasti koextruze profilů

Koextruze plastových profilů představuje moderní metodu zpracování plastů, která umožňuje vytváření složitých tvarů s vysokou přesností a kvalitou. V posledních letech došlo k významnému pokroku v této technologii, který přináší řadu výhod pro různé průmyslové odvětví. Jaký je princip koextruze a proč je tak (koextruze profilů) [...]